Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm GEO 5: Phần 2

GEO là gì?

GEO5 là một bộ phần mềm mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề địa kỹ thuật dựa trên phương pháp giải tích truyền thống và phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH).Mỗi chương trình tính toán một dạng kết cấu nhất định, giúp cho phần mềm trực quan và dễ sử dụng.
Giải pháp cho Hầu hết Bài toán Địa kỹ thuật
GEO5 được thiết kế để giải quyết hầu hết các bài toán địa kỹ thuật, từ những vấn đề cơ bản (kiểm tra móng, tường và ổn định mái dốc), đến những vấn đề cao cấp, đặc thù (phân tích đường hầm, phá hoại công trình do đường hầm, ổn định mái đá). Mỗi chương trình GEO5 giải quyết dạng kết cấu nhất định, do vậy khách hàng có thể chỉ lựa chọn những công cụ họ cần.
Giao diện thân thiện
GEO5 bao gồm nhiều chương trình độc lập với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và không đòi hỏi bất kỳ một sự hướng dẫn đặc biệt.
Các chương trình liên kết với nhau
Người dùng có thể chuyển dữ liệu giữa các chương trình độc lập bằng cách dùng Geoclipboard™, một số chương trình còn cho phép chuyển toàn bộ kết cấu để tiến hành những phân tích chi tiết hơn.
Kết hợp Phương pháp Giải tích và PTHH [ads-post]
Phương pháp giải tích giúp thiết kế và kiểm tra một cách hiệu quả và nhanh chóng. Dữ liệu tính toán cũng có thể chuyển từ mô hình giải tích sang mô hình PTHH, chương trình mà kết cấu sẽ được kiểm tra bằng phương pháp PTHH. Sự so sánh giữa 2 phương pháp độc lập sẽ giúp tăng độ an toàn và tính khách quan.
Hỗ trợ nhiều Tiêu Chuẩn
Các phương pháp địa kỹ thuật trong GEO5 được sử dụng trên khắp thế giới. GEO5 có một hệ thống riêng cập nhật nhiều tiêu chuẩn và các hệ số bộ phận, được phân chia từ giai đoạn nhập số liệu đầu vào kết cấu. GEO5 chứa sẵn một thư viện tiêu chuẩn, tuy vậy người dùng vẫn có thể tạo những cài đặt riêng
Kết quả dễ hiểu
GEO5 khởi tạo văn bản và hình ảnh đầu ra dễ dàng chỉnh sửa theo ý muốn người sử dụng (thêm logo công ty, chèn hình ảnh). Những hình ảnh thiết lập luôn cập nhật theo ngày và dữ liệu mới nhất. Số liệu đầu ra có thể in trực tiếp trong chương trình, lưu lại dưới dạng PDF hoặc xuất sang các chương trình chỉnh sửa văn bản (MS Word).
Tính toán công trình tương tác với nền đất bằng phần mềm GEO 5: Phần 2
Sách gồm 3 chương: 
Chương 1 - Cơ sở lý thuyết của phần mềm GEO 5, 
Chương 2 - Nội dung của phần mềm GEO 5, 
Chương 3 - Các ví dụ mẫu điển hình giải bằng phần mềm GEO 5. 
Phần 2 sau đây trình bày nội dung chương 3. Mời các bạn cùng tham khảo.