ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP XÂY DỰNG CẦU

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP XÂY DỰNG CẦU

Phần 1. Lý thuyết.
1.     Công tác đo đạc, định vị trong thi công cầu.
(Đo cao độ và tọa độ, một số loại máy móc thiết bị đo, phương pháp đo… ví dụ cụ thể.)
2.     Trình bày công tác chính trong thi công mố, trụ cầu (phần móng, kết cấu chính, hoàn thiện).
(Trình tự thi công tổng thể.
Thi công chi tiết từng phần yêu cầu.)
3.     Công nghệ và biện pháp thi công bằng đà giáo di động chạy trên, chạy giữa, chạy dưới.
(Tổng quát công nghệ, ưu nhược điểm, phạm vi áp dụng
Trình tự thi công.)

4.     Các biện pháp thi công lắp dựng dầm thép. Ưu nhược điểm, phạm vi áp dụng của từng phương pháp.
(Xem sách)
5.     Các biện pháp thi công lắp dựng dầm BTCT. Ưu nhược điểm, phạm vi áp dụng của từng phương pháp.
(Xem sách)
6.     Thiết bị phụ trợ, UIKM, dàn bailey, phao nổi: cấu tạo, ưu nhược điểm, phạm vi áp dụng
(Xem sách)
7.     Cọc khoan nhồi : trình tự thi công tổng thể và chi tiết từng hạng mục.
(Xem sách)
8.     Thi công cọc đóng : trình tự thi công tổng thể và chi tiết từng hạng mục.
(Xem sách)[ads-post]
9.     Công tác bảo quản và vận chuyển vật liệu.
10.  Công tác bê tông trong xây dựng cầu : vật liệu, chế tạo, vận chuyển, thi công, bảo quản.
11.  Công tác thép trong xây dựng cầu : vật liệu, chế tạo, vận chuyển, thi công, bảo quản.
12.  Trình bày các phương pháp thi công móng đào trần : hố móng không có chống vách, hố móng có chống vách.
13.  Công nghệ thi công theo công nghệ đúc hẫng, lắp hẫng cân bằng. Các vấn đề về công tác đúc hẫng.
(Xem sách cầu đúc hẫng)
Trình tự thi công tổng thể, trình tự thi công 1 đốt đúc hẫng.
Thi công khối hợp long, khối đúc trên đà giáo.
Các vấn đề : neo cứng khối K0, gối tạm, các vấn đề về hợp long, trụ tạm….14.  Công nghệ thi công theo công nghệ đúc đẩy.
15.  Các vấn đề về phương pháp đúc đẩy.
(Xem sách công nghệ hiện đại trong thi công cầu)
16.  Các phương pháp đào đất và lấy đất ra khỏi hố móng.
17.  Công nghệ lao ngang và sàng ngang kết cấu nhịp dàn thép.
18.  Công tác lao kéo dọc cầu dầm, dàn thép.
19.  Các loại vòng vây ngăn nước : cấu tạo, ưu nhược điểm phạm vi áp dụng.
20.  Cấu tạo, các loại tải trọng khi thi công bằng vòng vây cọc ván thép.
(Xem sách + nền móng)
21.  Trình bày công tác ván khuôn : vai trò, cấu tạo, biện pháp lắp dựng.
22.  Móng giếng chìm : cấu tạo, đặc điểm công nghệ, phạm vi áp dụng, công tác hạ giếng chìm.
23.  Công ghệ xây dựng kết cấu cầu BTCT, cầu thép bằng đà giáo cố định : đặc điểm, phạm vi áp dụng, trình tự thi công.
24.  Thi công kết cấu nhịp bằng phương pháp chở nổi.
25.  Nguyên tắc thiết kế công trình phụ trợ, phương pháp tính toán, tải trọng tác dụng.
26.  Trình bày công tác thi công cầu dàn thép, dầm thép bằng phương pháp lắp hẫng.

Phần 2. Bài tập.
  1. Tính hố đào trần, hố đào có chống vách.
  2. Chọn búa, tính độ chối của cọc.
  3. Tính lớp bê tông bịt đáy.