Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị - Phạm Ngọc Sáu (ĐH Kiến Trúc TP.HCM)

Phần 1: Quy hoạch chiều cao, tính toán san nền, thiết kế mái dốc
Xây dựng bề mặt tự nhiên
Nội suy cao độ
Xây dựng bề mặt thiết kế
Xuất trắc dọc địa hình
Tạo bề mặt thi công, tính khối lượng
Thể hiện vòng tròn khối lượng san nền bằng VBA
Thiết kế mái dốc – hồ điều hòa

Civil 3D 2012 – Thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị  - Phạm Ngọc Sáu (ĐH Kiến Trúc TP.HCM)

Phần 2: Thiết kế mạng lưới thoát nước
Khai báo thuộc tính mạng lưới
Thiết kế mạng lưới
Thể hiện thông số mạng lưới ( D-L-i, cao độ, hướng nước chảy...)
Hiệu chỉnh mạng lưới[ads-post]
Xuất trắc dọc mạng lưới
Lập bảng tổng hợp khối lượng
Xuất nhập dữ liệu mạng lưới.
Phần 3: Thiết kế đường, giải tỏa đền bù.
Tổng quan các bước thiết kế đường
Thiết kế mặt bằng tuyến
Thiết kế trạm dừng xe Bus, bãi đậu xe dọc tuyến
Khai báo siêu cao cho tuyến
Thiết kế trắc dọc tuyến, thể hiện trắc dọc
Định nghĩa trắc ngang và áp trắc ngang
Xuất trắc ngang, tính toán khối lượng
Thể hiện trắc ngang
Thiết kế nút giao thông
Tính toán giải tỏa
Phần 4: Thiết kế hình học cầu
Phần 5: Chia sẽ dữ liệu, làm việc nhóm
Phần 6: Civil 3D Nâng cao
Các ứng dụng
Khai báo mặt cắt ngang có điều kiện
Thiết kế nâng cấp cải tạo đường giao thông
Thiết kế kênh mương
Tìm hiểu Breakline trong Surface
Xuất trắc dọc cấp nước
Tự xây dựng mặt cắt ngang bằng Autodesk Subassembly Composer
Tính khối lượng từ mặt cắt ngang tự định nghĩa
Từ khóa: utc2 tài liệu, utc2 training, thư viện utc2, thuvienutc2, utc2, utctraining