50 bản vẽ nhà phố, biệt thự - Full hồ sơ

Gửi tới các bạn học chuyên ngành xây dựng một bộ hồ sơ bản vẽ đầy đủ bản vẽ kiến trúc, kết cấu, điện, nước, cùng một file dự toán đầy đủ của công trình nhà đang được xây dựng hiện nay.

Có thể nói đây là một bộ hồ sơ đầy đủ nhất về một công trình nhà dân, bởi nó được lập rất chi tiết để thi công trong thực tế. Đặc biệt trong bộ hồ sơ có một file dự toán đầy đủ của công trình.Bạn có thể dùng bộ hồ sơ bản vẽ dự toán đầy đủ này làm tài liệu tham khảo. Cũng có thể nghiên cứu để học hỏi thêm cách trình bày một bộ hồ sơ chuẩn về cả bản vẽ lẫn dự toán.Hồ sơ bản vẽ và dự toán đầy đủ
[ads-post]
  1. Phần 1
  2. Phần 2
  3. Phần 3
  4. Phần 4 
  5. Phần 5