Hướng dẫn tạo mẫu mặt cắt trong ANDdesign - Thiết kế đường

1. Video 1 hướng dẫn khai báo biến và tạo mẫu mặt cắt

 

2. Video 2: Hướng dẫn khai báo khuôn đường, địa chất, điền tên cọc, lý trình, cao độ đường đỏ lên mẫu mặt cắt
3. Video 3: Tính diện tíchTag: utc2 tài liệu, utc2 tailieu, utc2tailieu, utc2 tl, utc, đề thi utc, utc2 confestion, utc2 tai lieu, autocad, đồ án cầu, đồ án đường, đồ án xây dựng, utctraining, tài liệu xây dựng