Đánh giá dự án giao thông

Một dự án bao gồm nhiều công việc. Muốn thực hiện dự án một cách khoa học, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao đòi hỏi phải biết chính xác:Dự án bao gồm những công việc gì và thứ tự thực hiện các công việc đó; Cần bao nhiêu thời gian và những nguồn lực nào để hoàn thành các công việc;Vào lúc nào có thể bắt đầu hoặc kết thúc công việc, nếu công việc bị kéo dài thì có thể kéo dài bao nhiêu ngày mà vẫn bảo đảm hoàn thành kế hoạch;Những công việc nào là trọng tâm, cần tập trung chỉ đạo.Sơ đồ mạng là một công cụ đắc lực giúp các nhà quản lý thực hiện quản lý dự án.

Sau khi xác lập xong mục tiêu của dự án, việc tiếp theo là xác định, liệt kê, lập bảng biểu cần thiết giải thích cho các công việc và nhiệm vụ phải thực hiện, nghĩa là phát triển những kế hoạch đầu tiên cho dự án - lập kế hoạch quản lý phạm vi dự án. 
Phạm vi của dự án được hiểu là các công việc cần thiết để có được kết quả (sản phẩm) dự án. Các công việc chịu các hạn chế của dự án về nguồn lực, ngân sách, thời hạn...
Các công việc của dự án, đến lượt mình, lại được hiểu như là tập hợp các hành động liên quan đến nhau và cùng hướng tới việc đạt được kết quả (sản phẩm) mong muốn với những đặc trưng và chức năng mang tính kỹ thuật nhất định, trong thời hạn đã định.

Quản lý phạm vi là việc xác định các công việc thuộc và không thuộc dự án. Nó bao gồm nhiều quá trình thực hiện để khẳng định dự án đã bao quát được tất cả các công việc cần thiết và chỉ bao gồm các công việc đó. Một trong những phương pháp chính để xác định phạm vi dự án là lập cơ cấu phân tách công việc WBS

DOWNLOAD

Pass nếu có: 0904884882


Để tính toán thời gian và nguồn lực cần thiết cho dự án người ta phải xuất phát từ các công việc cụ thể. Để thực hiện một công việc hay quá trình riêng biệt cần phải có các chi phí chủ yếu đó là vật liệu, nhân công và máy.
Thông thường để tính toán nhu cầu về các hao phí cần thiết để thực hiện một công tác xây dựng, người ta thường dựa vào các bộ định mức dự toán. Để lập kế hoạch tiến độ tổng thể thường sử dụng định mức dự toán XDCT. Để lập kế hoạch tác nghiệp XD thì định mức đưa vào để tính ra các hao phí cần thiết là định mức sản xuất thực tế của đơn vị thi công trực tiếp (định mức nội bộ).
Thời gian thực hiện công việc phụ thuộc vào khối lượng công việc, mức độ sử dụng vật liệu, nhân công, thiết bị và thời hạn XDCT. Để đẩy nhanh tốc độ xây dựng, nâng cao hiệu quả cơ giới hoá phải chú trọng đến việc cơ giới hoá. 

Tag: utc2 tài liệu, utc2 tailieu, utc2tailieu, utc2 tl, utc, đề thi utc, utc2 confestion, utc2 tai lieu, autocad, đồ án cầu, đồ án đường, đồ án xây dựng, utctraining, tài liệu xây dựng