Tài liệu học Midas Civil - Diễn đàn cầu đường

Tài liệu học Midas Civil  - Diễn đàn cầu đường

Phần mềm tích hợp hoàn chỉnh hỗ trợ thiết kế kết cấu cầu. Bằng sự kết hợp các tính năng phân tích kết cấu với các tính năng đặc biệt phân tích đặc biệt dành cho kỹ thuật cầu như phân tích theo giai đoạn thi công, phân tích động đất tĩnh và phân tích lịch sử thời gian phi tuyến, Midas Civil là công cụ thiết yếu để mô hình hoá, phân tích, thiết kế của các kỹ sư cầu. Midas Civil hỗ trợ phân tích và thiết kế cầu bê tông, bê tông dự ứng lực, cầu thép, cầu dây văng, cầu dây võng, cầu liền mố, v.v. Midas Civil đã được sử dụng rất rộng rãi ở khắp trên thế giới. Ở nước ta, midas Civil được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực thiết kế cầu. Midas Civil đã được sử dụng để thiết kế rất nhiều công trình khác nhau như cầu Thuận Phước, Cầu Rạch Miễu, v.v.

THAY ĐỔI TRONG PHIÊN BẢN MỚI:

Tính năng chính:

Phân tích kết cấu không hạn chế số phần tử và số nút.

Phân tích phi tuyến vật liệu.

Mô hình hoá phân tích thi công với số giai đoạn không hạn chế.

Hỗ trợ mô hình hoá nhanh chóng các dạng kết cấu cầu: Cầu mạng dầm, Cầu liền mố, Cầu liên hợp, Cầu bê tông dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc hẫng, Cầu bê tông dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc đẩy, Cầu bê tông dự ứng lực thi công theo phương pháp đúc toàn nhịp, Cầu dây văng Cầu dây võng Phân tích tải trọng di động theo các Tiêu chuẩn phổ biến như AASHTO LRFD, EuroCode, BS Tính toán động lực học, kháng chấn.

Tính toán động đất.

Tính toán ổn định kết cấu.

Thiết kế các dạng cấu kiện cơ bản.

Thiết kế cầu bê tông dự ứng lực theo Tiêu chuẩn AASHTO LRFD, phù hợp với Tiêu chuẩn 22 TCN 272-05 của Việt Nam.

Phân tích động lực học điều kiện biên phi tuyến.

Phân tích thủy nhiệt cho các kết cấu bê tông khối lớn.

Tính toán phi tuyến vật liệu.

Phân tích lịch sử thời gian không đàn hồi (Tính toán động đất có xét đến sự làm việc phi tuyến của vật liệu).
  1. Tài liệu tham khảo
  2. Giáo trình midas civil - Diệp Thành Hưng
  3. Cầu đúc hẫng - Midas civil
  4. Hướng dẫn thiết kế dầm hộp DUL bàng midas civil
  5. Bài giảng midas nâng cao
Xem tất cả tài liệu liên quan đến Midas civilTại đây