Chia sẻ file chỉnh sửa lệnh tắt trong CAD

Chia sẻ file chỉnh sửa lệnh tắt trong CAD mà mình hiện đang dùng

File acad.pgp mình đã lưu trên word, các bạn chỉ cần copy file word và pase vào file acad.pgp khi sửa lệnh tắt bằng cách 1 trong bài hướng dẫn Các cách đổi lệnh tắt trong CAD – Đặt lệnh tắt trong CAD và pase vào thôi là xong.


[ads-post]
Bạn tìm file acad.pgp trong thư mục cài đặt ở thư mục User trên ô cứng.

Lệnh tắt mình đổi như sau:

DF,      *DIMLINEAR

DC,      *DIMCONTINUE

CI,      *CIRCLE

C,      *COPY

DD,      *DIMSTYLE

D,      *DIMALIGNED

ET,      *EXTEND

Q,      *MATCHPROP

T,      *TRIM

LO,      *LAYON

LI,      *LAYISO

RT,      *RECTANG

R,      *ROTATE

FV,      *CHAMFER

Chúc các bạn thành công!