Một số bảng tính trụ cầu tham khảo - Diễn đàn cầu đường

Một số bảng tính trụ cầu tham khảo - Diễn đàn cầu đường
Trụ cầu là một bộ phận chính của cây cầu, là hình ảnh mang ấn tượng đầu tiên về cây cầu. Về cơ bản thì trụ cầu là một bộ phận của kết cấu phần dưới có vai trò truyền lực từ kết cấu phần trên xuống móng tại vị trí đầu dầm. Trụ cầu sẽ như một “phần sống” trong thiết kế cầu, đặc biệt là theo chiều dọc cầu. Thiết kế trụ cầu là một vấn đề nhạy cảm đối với người sử dụng, nhất là trong những trường hợp tận dụng hết lợi thế của cây cầu như: tận dụng không gian dưới cầu để nghỉ ngơi… vì vậy, việc nghiên cứu đặc điểm mỹ quan là quan trọng và có giá trị trong thiết kế trụ cầu tạo hình ảnh và điểm nhấn kết cấu.Mỹ quan trụ cầu được phân chia làm 2 mặt chính, cụ thể: khía cạnh hình ảnh và khía cạnh chất lượng. Khía cạnh hình ảnh nghĩa là những biểu hiện bên ngoài hoặc hình ảnh, trực giác có thể thấy được của người hay vật. Đối với phân tích khía cạnh hình ảnh của thiết kế mỹ quan trụ cầu thì các yếu tố được phân làm 3 mục: Các yếu tố cơ bản, màu sắc và các yếu tố chi tiết. Khía cạnh chất lượng sẽ được thảo luận từ quan điểm của nhóm trụ cầu: đó là bao gồm sự hòa hợp, thống nhất, thức (trật tự), tỷ xích, cân bằng, quy mô, tương phản, nhịp điệu và ảo giác. Thiết kế mỹ quan trụ cầu là một nhiệm vụ khó khăn và không hề có câu trả lời đúng, quá trình thiết kế là quá trình ra quyết định. Nắm vững được những tiêu chuẩn nhìn nhận thẩm mỹ sẽ là công cụ trợ giúp tuyệt vời cho thiết kế.