Một số bảng tính mố cầu - Diễn đàn cầu đường

Mố cầu là kết cấu ở hai đầu cầu có nhiệm vụ truyền tải trọng từ kết cấu nhịp cầu xuống nền đất và nối phần kết cấu nhịp cầu với nền đường đất đầu cầu. MC thường làm bằng các vật liệu: gỗ, đá, bê tông, bê tông cốt thép. Bao gồm các bộ phận: móng mố, thân mố, mũ mố. Có nhiều kiểu mố khác nhau tuỳ theo chiều cao đất đắp đường đầu cầu; loại kết cấu nhịp, loại tải trọng, khổ cầu. Phân loại: mố chữ U, mố chữ T, mố vùi, mố chân đê, vv. DOWNLOAD


Kết quả hình ảnh cho MỐ CẦU