Bài tập lớn Cơ học kết cấu - Đại học GTVT


BÀI TẬP LỚN CƠ HỌC KẾT CẤU

1.1. Sơ đồ kết cấu tính toán
Hình 1 - Sơ đồ tính toán kết cấu

1.2. Các số liệu giả định


Số liệu
Ký hiệu
Giá trị
Diện tích mặt cắt ngang
A
0.44 m2
Diện tích lớp phủ bản mặt cầu
ADW
0.25 m2
Tỷ trọng của vật liệu làm dầm
gc
24.5 kN/m3
Tỷ trọng của vật liệu làm lớp phủ
g
22 kN/m3
Hệ số phân bố ngang mô men
mgM
0.44
Hệ số phân bố ngang lực cắt
mgV
0.52
Trọng lượng bản thân rải đều
WDC = A*gc
10.78 kN/m
Trọng lượng lớp phủ rải đều
WDW = ADW*g
5.5 kN/m
Hoạt tải
HL- 93


1.3. Phân chia mặt cắt

 Để đơn giản tính toán, ta chia thành 20 mặt cắt, khoảng cách mỗi đoạn là 2.8m, kết quả như hình vẽ.         
 
Hình 2 - Sơ đồ phân chia mặt cắt
                  

1.4. Đường ảnh hưởng của nội lực tại tất cả mặt cắt


 
    
Hình 3 - Đường ảnh hưởng của momen tại tất cả mặt cắt
 
Hình 4 - Đường ảnh hưởng của mô men tại các mặt cắt
[ads-post]


Hình 5 - Đường ảnh hưởng của lực cắt tại các mặt cắt
 
Hình 6 - Đường ảnh hưởng của lực cắt tại các mặt cắt

1.5. Tính nội lực do tĩnh tải

        Tĩnh tải bao gồm trọng lượng bản thân của kết cấu và trọng lượng tĩnh tải phần 2, cả hai loại tải trọng này đều được quy về tải trọng phân bố đều. Khi xếp tĩnh tải lên đường ảnh hưởng thì tải trọng phân bố đều trải dài hết chiều dài đường ảnh hưởng. Nội lực ở một mặt cắt bất kỳ được tính bằng tải trọng phân bố đều nhân diện tích đường ảnh