Tổng hợp Tiêu chuẩn cầu đường bộ ( cập nhật liên tục)

Dưới đây là một số tiêu chuẩn dùng cho khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình giao thông

Một số tiêu chuẩn chưa cập nhật link tải sẽ được cập nhật sau

TT Tiêu chuẩn Tải về
I TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
1 Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô 22TCVN 4054-2005
2 Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm 22TCN 211–2006
3 Tiêu chuẩn thiết kế mặt đường mềm 22TCN 274-2001 (AASHTO)
4 Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng 22TCN 223-1995
3230 - QĐ BGTVT
5 Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn TCVN 10380-2014
6 Tiêu chuẩn thiết kế Đường cao tốc TCVN 5729-2012
7 Yêu cầu thiết kế Đường đô thị TCXDVN 104-2007
8 Kỹ thuật thiết kế đường phố đường quảng trường đô thị 20TCN 104-1983
9 Đường cứu nạn ô tô TCVN 8810-2011
10 đang cập nhật đang cập nhật
11 đang cập nhật đang cập nhật
12 đang cập nhật đang cập nhật
13 đang cập nhật đang cập nhật
14 đang cập nhật đang cập nhật
15 đang cập nhật đang cập nhật
11 Tiêu chuẩn thiết kế cầu: TCVN 11823-2017
12 Bộ neo bêtông DUL T13, T15 VÀ D13, D15 22TCN 267-2000
TCVN 10568-2017
13 Hầm đường sắt và hầm đường ôtô TCVN 4527-1988
14 Móng cọc 20TCN 21-1986
TCXD 205-98
15 Quy trình thiết kế bến phà bến cầu phao đường bộ 22TCN 86-1986
16 Quy trình thí nghiệm bê tông xi măng 22TCN 60-1984
17 Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn 22TCN 18-1979
18 Hàn cầu thép 22TCN 280-2001
II TIÊU CHUẨN VỀ VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ
1 Xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát 22TCN 346-2006
2 Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm 22TCN 332-2006
3 Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm 22TCN 333-2006
4 Quy trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền đường
và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD
22TCN 335-06
5 Sơn tính hiệu giao thông, lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu 22TCN 285-2002
6 Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại 22TCN 301-2002
7 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi 22TCN 283-2002
8 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước 22TCN 284-2002
9 Sơn phủ kim loại - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên 22TCN 300-2002
10 Dầm cầu thép và kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật chế tạo
và nghiệm thu trong công xưởng
22TCN 288-2002
11 Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặt 22TCN 279-2001
12 Xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rót các 22TCN 278-2001
13 Kiểm tra đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số
độ gồ ghề quốc tế IRI
22TCN 277-2001
14 Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của
áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman
22TCN 251-1998
15 Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép 22TCN 235-1997
16 Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông
xi măng và bê tông nhựa đường
64TCN 92-95
17 Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông
xi măng và bê tông nhựa đường
64TCN 93-95
18 Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc dùng cho đường bộ 22TCN 227-95
19 Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng
phương pháp rắc cát
22TCN 65-84
20 Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông
nhựa đường
22TCN 58-84
21 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của
đất trong điều kiện hiện trường
22TCN 56-84
22 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết
bằng bu lông cường độ cao
22TCN 24-84
23 Quy trình kỹ thuật sản xuất và sử dụng nhựa pha dầu
trong sửa chữa mặt đường ôtô
22TCN 21-84
24 Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt cuả
đất trong điều kiện hiện trường
22TCN 66-84
25 Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật
liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính
22TCN 73-84
26 Quy trình thí nghiệm độ bền của vật liệu và kết cấu chịu
tải trọng động
22TCN 71-84
27 Quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi măng 22TCN 59-84
28 Quy trình thí nghiệm đo cường độ các lớp nền mặt đường
bằng máy chấn động
22TCN 64-84
29 Quy trình xác định mô đuyn đàn hồi của vật liệu đá gia
 cố kết dính vô cơ
22TCN 72-84
30 Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất
dùng phương pháp rót cát
22TCN 13-79
31 Phương pháp xác định màu sắc sơn TCVN 2102 - 1993
32 Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẽo 22TCN 282-02
III TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ĐƯỜNG BỘ
1 Quy trình khảo sát đường ôtô: 22TCN 263-2000
2 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình TCVN 9437-2012
3 Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây
dựng nền đường:
22TCN 244-98
4 Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện
pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt, lở:
22TCN 171-87
5 Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình: 22TCN 82-85
6 Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi
công móng cọc:
22TCN 160-87
IV THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU ĐƯỜNG BỘ
1 Thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa
có độ nhám cao:
22TCN 345-06
2 Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm
trong kết cấu áo đường ôtô
22TCN 334-06
TCVN 8858-2011
3 Các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên: TCVN 8857-2011
4 Thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa 22TCN 271-2001
TCVN8863-2011
5 Thi công nghiệm thu mặt đường thấm nhập nhựa 22TCN 270-2001
TCVN  8809-2011
6 Cọc khoan nhồi: 22TCN 257-2000
TCXDVN 326 : 2004  
7 Sơn cầu thép và kết cấu thép: 22TCN 253-98
8 Lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 252-1998
9 Thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương axit: 22TCN 250-1998
TCVN 9505-2012
10 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa: 22TCN 249-98
TCVN 8819-2011
11 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu: 22TCN 248-98
TCVN 9844-2013
12 Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia có
xi măng trong kết cấu áo đường ôtô:
22TCN 246-98
13 Quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá
(sỏi cuội) gia cô xi măng trong kết cấu áo đường ôtô:
22TCN 245-98
14 Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực: 22TCN 247-98
15 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm
trong xây dựng nền đất yếu:
22TCN 236-97
16 Quy định ký thuật thi công nghiệm thu lớp cấp phối
đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô:
3381/KHKT
17 Gối cầu cao su cốt bản thép: 22TCN 217-94
TCVN 10308:2014
18 Bu lông cường độ cao dùng cho cầu thép: 22TCN 204-91
19 Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính
vô cơ trong xây dựng đường:
22TCN 81-84
20 Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường
sử dụng thước dài 3 mét:
22TCN 16-79
TCVN 8864 : 2011  
21 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm
thu mặt đường đá dăm nước:
22TCN 06-77
22 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm
thu mặt đường cấp phối:
22TCN 07-77
23 Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm
thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng:
22TCN 09-77
24 Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa
dùng nhựa dưới hình thức nhũ tương:
22TCN 10-77
25 Quy trình thi công và nghiệm thu nền đường ô tô: TCVN 9436-2012
25 Quy trình thi công và nghiệm thu nền đường ô tô: TCVN 9436-2012
25 Quy trình thi công và nghiệm thu nền đường ô tô: TCVN 9436-2012

Bình luận

0 Nhận xét