Tổng hợp tiêu chuẩn cầu đường bộ


Dưới đây là một số tiêu chuẩn dùng cho khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình giao thông

Lưu ý: Tiêu chuẩn thường được sửa đổi và update liên tục, dưới đây có thể hiejn tại đang sử dụng nhưng thời gian sau có thể bị thay thế, do vậy các bạn nên tìm hiểu và update tiêu chuẩn mới. Đặc biệt lưu ý những tiêu chuẩn trước năm  2000

Tiêu chuẩn thiết kế: 

 1. 10. TC272-05
 2. Tiêu chuẩn 11823 - 2017
 3. 22tcn223-1995 TK mặt đường BTXM.doc
 4. 22tcn223-1995 TK mặt đường BTXM.pdf
 5. 22TCN244_1998_@Quy_trình_thiết_kế_xử_lý_đất_yếu_bằng_bấc_thấm_trong_xây_dựng_nền_đường.doc
 6. 3230_QD_BGTVT Thiet ke mat duong BTXM.pdf
 7. 4054-05_TCVN_Thiet_ke_duong_o_to1.doc
 8. QCVN 41-2016-BGTVT về báo hiệu đường bộ.doc
 9. TCVN 10380-2014 Đường giao thông nông thôn - Yêu cầu thiết kế.doc
 10. TCVN 4088-1997 về Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng.pdf
 11. TCVN 5729-2012 về Đường ô tô cao tốc - Yêu cầu và thiết kế.doc
 12. TCVN 8791-2018 về Sơn tín hiệu giao thông.pdf 1.3 MB
 13. TCVN 8810-2011 về Đường cứu nạn ô tô - Yêu cầu Thiết kế.doc
 14. TCVN10907_2015_@Sân_bay_dân_dụng_-_Mặt_đường_sân_bay_-_Yêu_cầu_thiết_kế.doc
 15. TCVN5574_2012_@Kết_cấu_bê_tông_và_bê_tông_cốt_thép_-_Tiêu_chuẩn_thiết_kế.doc
 16. TCVN9115_2012_@Kết_cấu_bê_tông_và_bê_tông_cốt_thép_lắp_ghép_Thi_công_và_nghiệm_thu.doc
 17. TCXDVN 104-2007 về đường đô thị - yêu cầu thiết kế do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.doc

Tiêu chuẩn khảo sát: 


 1. 22tcn263-2000.khao sat duong o to.doc 
 2. 22tcn 262-2000 Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô trên nền đất yếu.pdf 
 3. 22tcn244-1998 thiêt ke xu ly dat yeu ban bac tham.doc 
 4. 22tcn171-1987 Quy trình khảo sát địa chất công trình .doc 
 5. 22 tcn 82-85 khoan tham do dia chat cong trinh.doc 
 6. TCVN 9437-2012 về Khoan thăm dò địa chất công trình.pdf 

Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu


 1. 22 TCN 345-06 be tong nhua nham cao.pdf 
 2. 22TCN236_1997_@quy_trình_kỹ_thuật_thi_công_và_nghiệm_thu_bấc_thấm_trong_xây_dựng_nền_đường_trên_đất_yếu.doc 
 3. 22TCN243_1998_@Quy_trình_kiểm_định_cầu_trên_đường_ô_tô_-_Yêu_cầu_kỹ_thuật.doc.crdownload.doc 
 4. 22TCN246_1998_@quy_trình_thi_công_và_nghiệm_thu_lớp_cát_gia_cố_xi_măng_trong_kết_cấu_áo_đường_ô_tô.doc 
 5. 22TCN247_1998_@quy_trình_thi_công_và_nghiệm_thu_dầm_cầu_bê_tông_dự_ứng_lực.doc 
 6. 22TCN252_1998_@Quy_trình_thi_công_và_nghiệm_thu_lớp_cấp_phối_đá_dăm_trong_kết_cấu_áo_đường_ôtô.doc
 7. TCVN 11297-2016 về Cầu đường sắt - Quy trình kiểm định.doc 
 8. TCVN 8819-2011 Thi công và nghiệm thu bê tông nhựa.doc 
 9. TCVN 8819-2011.pdf 
 10. TCVN 8859-2011 thi công nghiệm thu cấp phối đá dăm.doc 
 11. TCVN 9355-2012 – Gia cố nền đất yếu – Bảng bấc thấm thoát nước.pdf 19/08/2019
 12. TCVN 9842-2013 về Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây dựng các công trình giao thông.doc 
 13. tcvn_4447_2012_cong_tac_dat_thi_cong_nghiem_thu.pdf 
 14. TCVN_4879_1989.pdf 
 15. tcvn_8857_2011_lop_kcad_o_to_bang_cap_phoi_thien_nhien_vat_lieu_thi_cong_va_nghiem_thu.pdf 
 16. tcvn_8858_2011_mong_cpdd_va_cptn_gia_co_xi_mang_trong_kcad_o_to_thi_cong_va_nghiem_thu.pdf 
 17. TCVN8857_2011_@Lớp_kết_cấu_áo_đường_ô_tô_bằng_cấp_phối_thiên_nhiên_-_Vật_liệu,_thi_công_và_nghiệm_thu.doc 
 18. TCVN8863_2011_@Mặt_đường_láng_nhựa_nóng_-_Thi_công_và_nghiệm_thu.doc 
 19. TCVN9343_2012_@Kết_cấu_bê_tông_và_bê_tông_cốt_thép_-_Hướng_dẫn_công_tác_bảo_trì.doc 
 20. TCVN9436_2012_@Nền_đường_ô_tô_-_Thi_công_và_nghiệm_thu.doc 

Bình luận

0 Nhận xét