Download lisp phục vụ thiết kế công trình giao thông

Mới sưu tầm được bộ lisp giao thông rất hay nên chia sẻ cho mọi người. Đặc biệt là những người làm công việc thiết kế giao thông. Nói như vậy không có nghĩa là những ngành khác không xài được. Một số chức năng vẫn có thể áp dụng cho những ngành khác để tiết kiệm thời gian làm việc của các bạn.
Các bạn download lisp Thiết kế công trình giao thông tại đường link dưới đây.
>> Download
Tải về hướng dẫn sử dụng:
>> Download

Hướng dẫn load lisp

Load thư mục “Lisp TK”:

Trong acad bạn gõ “op” -> chọn thẻ Files -> click đúp vào Support File Search Path -> bấm nút Add -> Browse -> chọn đường dẫn đến thư mục “Tong bo Lisp” -> ok
Qua bên thẻ System -> click vào mục Load acad.lsp with every drawing trong mục General Options -> tắt acad và bật lên lại là xong

Load những thứ còn lại: trong acad gõ lệnh “ap” -> click nút Contents trong mục Startup suite (có ký hiệu hình chiếc cặp) -> Add tất cả những lisp còn lại vào -> close


Bình luận

0 Nhận xét