Full hồ sơ bản vẽ cầu đúc hẫng cân bằng

Bộ bản vẽ này đầy đủ các bộ phận của cầu đúc hẫng: 

Mố,trụ,đốt hợp long, đốt K0, các đốt đúc Ki, bố trí cáp dự ứng lực, bố trí cốt thép, cọc khoan nhồi, khe co giãn, gối cầu, lan can.... quá nhiều nên ad không liệt kê nữa
- Đơn vị thiết kế: ENGICO
Vài hình ảnh trong file này:

[ads-post]
full hồ sơ bản vẽ cầu đúc hẫng

full hồ sơ bản vẽ cầu đúc hẫng

full hồ sơ bản vẽ cầu đúc hẫng

full hồ sơ bản vẽ cầu đúc hẫng

full hồ sơ bản vẽ cầu đúc hẫng


Bình luận

1 Nhận xét