Các Phím chức năng trong autocad

Phím chức năng trong autocad

Các Phím chức năng trong autocad

Cũng như những phần mềm đồ họa hay phần mềm văn phòng khác. Phần mềm autocad 2020 cũng hỗ trợ hệ thống phím nóng trên bàn phím máy tình nhằm bật tắt hay vào các chức năng cơ bản của autocad một cách nhanh nhất. Những phím chức năng này hoàn toàn giống nhau trong tất cả các phiên bản autocad 2004, autocad 2007, autocad 2010, autocad 2012, autocad 2015….. cho tới autocad 2018, autocad 2020 hiện nay.

Trong bài này, tôi sẽ giới thiệu một số phím chức năng trong autocad tới những bạn mới làm quen với phần mềm autocad cũng như những bạn đã sử dụng lâu ngày có thể tham khảo để bổ xung vào kho phí lệnh của bản thân trong quá trình làm việc với autocad.
[ads-post]

Một số phím chức năng trong autocad nên biết

– F1: Trợ giúp Help

– F2: Chuyển từ màn hình đồ họa sang màn hình văn bản và ngược lại

– F3:  Tương tự (Ctrl + F) Tắt mở chế độ truy bắt điểm thường trú

– F5: Tương tự (Ctrl + E) Chuyển từ mặt chiếu của trục đo này sang mặt chiếu trục đo khác.

-  F6: Tương tự (Ctrl + D) Hiển thị động tạo độ con chuột khi thay đổi vị trí trên màn hình

– F7: Tương tự (Ctrl + G) Mở hoặc tắt mạng lưới điểm (GRID)

– F7: Tương tự (Ctrl + L) Giới hạn chuyển động của chuột theo phương thẳng đứng hoặc phương nằm ngang (ORTHO)

– F9: Tương tự (Ctrl + B) Bật hoặc tắt bước nhảy (SNAP)

– F10: Tắt hoặc mở dòng trạng thái

– Enter: Kết thúc một câu lệnh và đưa dữ liệu vào phần mềm để xử lý.

– BACKSPACE: Xóa các ký tự bên trái con trỏ.

– Ctrl: Phím đồng thời với các phím tùy chọn khác

– Shift: Phím đồng thời với các phím tùy chọn khác tạo ra ký hiệu hoặc chữ hoa.

– ESC: Hủy lệnh đang thực hiện

– DEL: Thực hiện lệnh xóa ERASE

– SPACE: Tương tự phím Enter

– Ctrl + P: Thực hiện lệnh in bản vẽ

– Ctrl + Q: Thực hiện lệnh thoát khỏi bản vẽ

– Ctrl + Z: Thực hiện lệnh Undo

– Ctrl + Y: Thực hiện lệnh Redo

– Ctrl + S: Thực hiện lệnh lưu bản vẽ Save, Qsave
– Ctrl + N: Thực hiện lệnh tạo mới một bản vẽ

– Ctrl + O: Thực hiện lệnh mở một bản vẽ có sẵn.

Chức năng của chuột (Mouse) trong autocad.

– Phím trán dùng để chọn đối tượng và chọn các vị trí trên cửa sổ làm việc autocad.

– Phím phải, tương đương với phím Enter trên bàn phím. Dùng để thực hiện câu lệnh

– Phím giữa (Bánh lăn) dùng để trợ giúp bắt điểm hoặc xoay phóng màn hình.

Trên đây là một số phím chức năng trong autocad cơ bản dùng làm việc với phần mềm đồ họa autocad 2020 cũng như những phiên bản thấp hơn.

Bình luận

0 Nhận xét