Biến dạng lún của đất và tính toán độ lún của nền móng công trình


Dưới tác dụng của tải trọng công trình và trọng lượng bản thân của đất , nền sẽ bị biên dạng và làm cho công trình bị lún . Trong nhiều trường hợp tuy tải trọng công trình tác dụng chưa đạt đến giới hạn về cường độ nhưng đất nền đã bị biến dạng quá lớn làm | ảnh hưởng đến sự việc bình thường của nhà và công trình . Độ lún của toàn bộ công trình mà đều thì không gây những ứng suất phụ thêm trong kết cấu của nó , nhưng khi độ lún của từng phân công trình mà khác nhau thì sẽ gây ra các ứng suất phụ cho móng và kết cầu bên trên ảnh hưởng xấu đến độ bền của công trình .

Vì vậy khi thiết kế cần phải khống chế độ lún tuyệt đối cũng như độ lún không đều giữa các bộ phận của công trình trong một giới hạn cho phép . Vì đất là một vật thể phức tạp nên biến dạng của nó phụ thuộc vào biến thiên thế tích lỗ rỗng ( nén , nở ) cũng như sự phụ thuộc vào tính chất biến dạng của bản thân các thành phần hợp thành đất ( tính từ biển của cốt đất , tính nén của nước lỗ rỗng và khí ) .
[ads-post]
Trong thực tế cần xác định độ lún của nền đất hoặc nóng bao gồm cả biến dạng dư và biến dạng đàn hồi tự nhiên tùy từng trường hợp mà hoặc là biến dạng đàn hồi có ý nghĩa chủ yếu (ví dụ khi nền đất chịu tải trọng động) hoặc là biến dạng như có ý nghĩa chủ yếu (Ví dụ như tính móng cứng theo biến dạng của nền)Bình luận

0 Nhận xét