Cắm xong cọc mốc giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam qua Diễn Châu - Nghệ An

Dự án đường cao tốc Bắc Nam đi qua địa bàn huyện Diễn Châu dài khoảng 26,68km với 12 xã gồm: Diễn Đoài, Diễn Yên, Diễn Tháp, Diễn Liên, Diễn Đồng, Diễn Hạnh, Diễn Quảng, Diễn Cát, Diễn Lợi, Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Xuân.
Được triển khai từ đầu năm 2019, đến nay hơn 2.000 cọc mốc giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam tại địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An đã được đơn vị chức năng cắm xong và bàn giao cho cho địa phương quản lý, bảo vệ.
Dự kiến có 153 hộ phải thực hiện tái định cư, trong đó Diễn Cát nhiều nhất tới hơn 60 hộ, di dời 1.650 mồ mả.
[ads-post]
Diện tích đất bị ảnh hưởng thu hồi gồm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp, đất giao thông... là hơn 2 triệu 178 nghìn m2. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 603 tỷ đồng.

Qua 5 tháng triển khai, đơn vị được giao nhiệm vụ thuộc Bộ GTVT đã bàn giao hơn 2.000 cọc mốc giải phóng mặt bằng cho huyện Diễn Châu và 12 xã. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng, giúp chính quyền địa phương và bà con nhân dân nhận biết được khu vực đường đi qua để không đầu tư xây dựng các công trình dự án, đảm bảo quy hoạch sau này.

Hiện huyện Diễn Châu đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư theo kế hoạch.