So sánh tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823-2017 và TCN 272-05

Sơ bộ ad thống kê được 1 số điểm khác biệt: Nếu có đóng góp xin gửi về email
Tiêu chuẩn THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ mới 11823-2017 dùng thay cho 22TCN 272-05.

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và công nghệ ban hành Quyết định số 3859/QĐ-KHCN về việc công bố tiêu chuẩn Quốc gia. Theo đó, Quyết định quy định cụ thể và công bố 12 Tiêu chuẩn Quốc gia sau đây:
TCVN 11823-1:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 11823-2:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 2: Tổng thể và đặc điểm vị trí

TCVN 11823-3:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 3: Tải trọng và hệ số tải trọng

TCVN 11823-4:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu

TCVN 11823-5:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 5: Kết cấu bê tông

TCVN 11823-6:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 6: Kết cấu thép

TCVN 11823-9:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 9: Mặt cầu và hệ mặt cầu

TCVN 11823-10:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 10: Nền móng

TCVN 11823-11:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 11: Mố, trụ và tường chắn

TCVN 11823-12:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 12: Kết cấu vùi và áo hầm

TCVN 11823-13:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 13: Lan can

TCVN 11823-14:2017 Thiết kế cầu đường bộ – Phần 14: Khe co giãn và gối cầu

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

[ads-post]