Giáo trình AutoCad nâng cao và lập trình trong Autocad

Tài liệu tham khảo về Giáo trình AutoCad nâng cao và lập trình trong Autocad. AutoCAD là phần mềm ứng dụng CAD để vẽ (tạo) bản vẽ kỹ thuật bằng vectơ 2D hay bề mặt 3D, được phát triển bởi tập đoàn Autodesk. Với phiên bản đầu tiên được phát hành vào cuối năm 1982, AutoCAD là một trong những chương trình vẽ kĩ thuật đầu tiên chạy được trên máy tính cá nhân, nhất là máy tính IBM
[ads-post]
Giáo trình Autocad nâng cao gồm những nội dung gồm sau:

Chương I. Thiết lập môi trường bản vẽ

Quy định về bản vẽ

Thiết lập môi trường bản vẽ

Giới thiệu Express Tool

Chương II. Layout và In ấn

Làm việc với layout

Điều khiển in ấn

Chương III. Làm việc với dữ liệu

Tham khảo ngoài

Làm việc với dữ liệu bên ngoài

Làm việc với Raster Image

Pasting, Linking and Embedding Objects

Chương IV. Tuỳ biến trong AutoCAD

Các đối tượng Shape

Tạo font chữ

Tạo các dạng đường

Dạng đường phức chứa đối tượng Shape

Tạo các mẫu mặt cắt

Menu


Tag: utc2 tài liệu, utc2 tailieu, utc2tailieu, utc2 tl, utc, đề thi utc, utc2 confestion, utc2 tai lieu, autocad, đồ án cầu, đồ án đường, đồ án xây dựng, utctraining, tài liệu xây dựng, midas civil, rm bridge, fb pier, naviswork, plaxis, thuvienutc2, thuviensoutc2, phần mềm xây dựng, download autocad