CÂU HỎI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CẦU 2019 (utc,utc2)

CÂU HỎI ĐỒ ÁN CẦU
2019


BỘ MÔN CẦU HẦM ÔN TẬP TỐT NGHIỆP CẦU ĐÚC HẪNG
1. Nguyên tắc của công nghệ đúc hẫng, ưu nhược điểm của công nghệ đúc hẫng?
2. Chọn kích thước cầu dầm đúc hẫng?
3. Cầu dầm liên tục 2 lần hợp long nhịp biên và nhịp giữa có gì khác nhau?
4. Có thể hợp long nhịp giữa trước được không? Quá trình hợp long đốt giữa?
5. Giai đoạn hạ kết cấu nhịp xuống gối nên hạ ở thời điểm nào? Thời điểm hạ khác
nhau thì khác nhau ở những điểm gì?
6. Bố trí cốt thép sườn hộp chạy thẳng không uốn nên thì theo như thế nào?
7. So sánh ưu nhược điểm sườn dầm hộp có thành đứng hoặc thành xiên?
8. Cơ sở chọn chiều dài nhịp đeo, khung T, nhịp biên và nhịp giữa? Cao độ xe chạy
được xác định dựa những điều kiện gì?
9. Xác định chiều dài cốt thép DƯL neo tạm khi thi công, cách lắp đặt? Khi nào tháo
cốt thép neo vào trụ?
10. So sánh cách bố trí cốt thép DƯL dải đều trên nắp hộp và bố trí tập trung?
11. Nguyên tắc thiết kế và thi công các cốt thép tạm neo vào trụ?
12. Vách ngang tại sao lại bố trí tại gối? Lỗ người chui nên bố trí ở trên hay dưới?
13. Cấu tạo lớp áo mặt cầu? Lỗ thoát nước giáp lan can hay gờ chắn bánh?
14. Khi thi công đúc hẫng nhịp biên phần ở mố ngoài giải pháp thi công trên đà giáo
còn giải pháp nào không?
15. Các biện pháp đảm bảo đốt đúc trên đà giáo không bị nứt?
16. Trình tự đổ bê tông một đốt đúc? Quá trình đổ bê tông đốt trên trụ làm thế nào để
đảm bảo chất lượng?
17. Giả sử thi công ở miền Bắc Việt Nam thì nên thi công vào thời điểm nào?
18. Căn cứ chia khối đúc hẫng? Căn cứ chọn mặt cắt? Nguyên tắc xác định chiều cao
hộp, số lượng sườn hộp, bề rộng hộp? Khi nào chọn một hộp, hai hộp?
19. Trường hợp bất lợi khi thi công đúc hẫng đối xứng? Biện pháp tránh dao động dọc
cầu khi thi công đúc hẫng?
20. Sự biến đổi đường cong đáy dầm, sự thay đổi chiều dày bản đáy dựa trên cơ sở
nào?[ads-post]
21. Cấu tạo các loại neo dùng trong cầu đúc hẫng?
22. Tại sao vị trí gối không đặt ở sườn dầm hộp?
23. Cấu tạo và tính toán thiết kế khe biến dạng giữa cầu dẫn và cầu chính?
24. Tại sao DƯL theo phương dọc cầu lại không đối xứng?
25. Cấu tạo và tính toán giá đỡ cốt thép DƯL?
26. Phân tích hai cách bố trí cốt thép DƯL xa sườn dầm hộp và gần sườn dầm hộp?
27. Phân tích hai cách căng cốt thép DƯL một đầu và hai đầu?
28. Tại sao khoảng cách giữa các cốt thép DƯL ngang lại không đều ở bản mặt cầu?
29. Khi nào sử dung cốt thép DƯL bó xoắn 7 sợi và thanh cường độ cao?

II. CẦU TREO


1. Trường hợp xếp tải làm cho dây neo chịu nén?
2. Thay gối ở tháp bằng dây treo có được không? Phân tích trạng thái nội lực?
3. So sánh 2 trường hợp bố trí dây xiên: Dây ít khoang lớn và dây nhiều khoang nhỏ
(Phân tích ưu nhược điểm của từng trường hợp) ?

4. Các phương án dựng cột tháp? Phạm vi ứng dụng của từng phương án?
5. Trình tự lao lắp kết cấu nhịp trong hệ thống cầu treo dây xiên và cầu treo dây võng?
Phân tích đặc điểm của từng phương án thi công?
6. So sánh sự làm việc của sơ đồ cầu treo dây xiên dầm cứng và dầm mềm?
ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng của từng sơ đồ?
7. Đốt hợp long khác phương pháp đúc ở cầu liên tục như thế nào?
8. Cách bố trí dây xiên như thế nào để tháp chịu được lực xé rách?
9. Tác dụng của dây giằng trụ tháp khi thi công?
10. Cơ sở xác định các thông số cơ bản của cầu dây xiên?
11. Các biên pháp điều chỉnh nội lực khi thi công cầu dây treo dây xiên bằng phương
pháp đúc đẩy? Bộ phận nào giúp điều chỉnh nội lực dây xiên?
12. Nội lực trong dây xiên thuộc tổ hợp nội lực nào? Cách tính toán?
13. Trình tự kéo căng dây?
14. Các biện pháp thi công kết cấu nhịp trong cầu dây xiên? Phạm vi ứng dụng?
15. Tỷ số B/L như thế nào?
16. Các dạng MCN của dầm BTCT trong hệ thống cầu treo dây xiên?
17. Khi nào dùng một mặt phẳng dây, 3 mặt phẳng dây? so sánh với trường hợp 2 mặt
phẳng dây thông thường?
18. Cơ sở trọn vị trí cao độ mặt xe chạy?
19. Phân tích các sơ đồ trụ tháp cầu treo?
20. Các sơ đồ xác định nội lực trong dây xiên? so sánh sự làm việc của sơ đồ dây neo
vào đầu KCN rồi neo vào mố neo với sơ đồ dây neo chỉ neo vào đầu KCN?
21. Tính toán mố neo?
22. Tác động của góc xiên đối với dây xiên?
23. Trong sơ đồ cầu dây xiên 3 nhịp cho biết cách xếp tải bất lợi nhất?
24. So sánh ưu nhược điểm của sơ đồ kết cấu 2 nhịp và 3 nhịp?
25. Nêu ảnh hưởng của gió đối với sự ổn định khí động học của cầu? Các biện pháp
hạn chế ảnh hưởng của gió đặc biệt với những cầu treo dây xiên ngoài biển?

III. MỐ TRỤ NỀN MÓNG


1. Phân tích các loại mố cầu (ưu nhược điểm, phạm vi áp dụng)?
2. Phân tích các loại trụ cầu (ưu nhược điểm, phạm vi áp dụng)?
3. Các tải trọng tính toán mố trụ cầu theo qui trình 79 –Bộ GTVT?
4. Cao độ của các bộ phận thuộc mố trụ cầu phụ thuộc vào những điều kiện nào?
5. Tác dụng bản quá độ? Độ dốc bản quá độ? Sơ đồ tính và cách bố trí?
6. So sánh 2 phương pháp đổ bê tông: phương pháp vữa dâng và phương pháp bê tông
bịt đáy? Khi nào sử dụng 1 trong 2 phương pháp trên?
7. Sơ đồ tính toán tường cách mố? Các tải trọng tác dụng?
8. Sự khác nhau khi tính toán móng cọc đài cao ở trụ và mố?
9. Sự khác nhau khi tính toán móng cọc khoan nhồi, móng cọc ống và móng cọc
đóng?
10. Cự ly tối thiểu giữa các cọc? Tại sao lại quy định như vậy ?
11. So sánh trình tự đóng cọc trên cạn và đóng cọc trên phao nổi?
12. Tính toán theo hệ neo của hệ phao nổi khi đóng cọc?
13. Trình tự hạ lồng cốt thép trong cọc khoan nhồi? Nối các lồng cốt thép như thế

nào?
14. So sánh tiêu chuẩn kỹ thuật của bê tông bịt đáyvà bê tông trong cọc khoan nhồi?
15. So sánh kết cấu vòng vây cọc ván và kết cấu thùng chụp? Pham vi ứng dụng?
16. Công nghệ hạ cọc BTCT? Sự cố và cách khắc phục sự cố?
17. Vai trò của khung định hướng? Khi hạ khung định hướng có ảnh hưởng gì? Sự cố
và cách khắc phục?
18. ý nghĩa cọc xiên ? Trình tự đóng cọc xiên? ở trụ có nên bố trí cọc xiên không ?
19. So sánh phương án đóng nhiều cọc và phương án dùng cọc ống?
20. Đóng cọc thử khi nào? Khi gặp độ chối giả thì xử lý như thế nào?
21. Cấu tạo của bộ phận thoát nước trên cầu?
22. Cấu tạo các lớp đất đắp sau mố?
23. Tác dụng và nguyên tắc hoạt động của Compressible fillers? Vật liệu dùng cho
Compressible fillers?
24. Lớp vật liệu dưới bản quá độ có tác dụng như thế nào? Bề dày của nó có phải tính
toán không?
25. Nguyên lý hoạt động của gối cao su di động theo 1, 2 phương?
26. Phương pháp thi công cọc khoan nhồi?
27. Các phương pháp khoan cọc nhồi?
28. Phân tích việc sử dụng ống vách, vữa sét để thi công cọc khoan nhồi?
29. Các sự cố và cách khắc phục khi thi công cọc khoan nhồi?
30. Ưu nhược điểm của các loại cọc sau (cọc BTCT thường, cọc ống, cọc khoan nhồi)?
31. Phương pháp sử lý nền đất yếu của phần đường đầu cầu?
32. Cách tính và bố trí bộ phận chống lực động đất?

IV. THI CÔNG


1. Khi đổ bê tông tại chỗ cần tổ chức thế nào?
2. Đúc dầm đúc sẵn ở đâu thuận tiện cho thi công?
3. Thi công sàng ngang bố trí thế nào?
4. Hiện tượng castơ là gì? Khi thi công cần chú ý gì?
5. Chỗ hợp long của cầu liên tục đúc hẫng thi công thế nào?
6. Tại sao khi thi công đắp đảo rồi lại đào ra?
7. Mấu neo hình quả trám đặt ở đâu trong dầm BTCT DƯL kéo trước?
8. Trình tự thi công dầm liên tục đúc hẫng?
9. Dự kiến những khó khăn trong thi công dầm liên tục đúc hẫng?
10. Khi nào đình chỉ thông thuyền trong quá trình thi công?
11. Lắp trên dàn thép trên đà giáo bằng cách nào?
12. Làm thế nào đưa được dầm đeo lên trên nền đường để đặt lên xe goòng?
13. Dầm bê tông đúc ở bãi, làm thế nào vận chuyển được?
14. Nêu trình tự kéo cốt thép dự ứng lực bó xoắn và thanh cường độ cao?
15. Dầm đeo được lắp đặt thế nào?
16. Điều chỉnh phao chở nối kết cấu nhịp lên xuống bằng đối trọng gì?
17. Trình tự tháo đà giáo?
18. So sánh 2 phương án thi công đóng cọc xong rồi đào đất và ngược lại?

19. Lắp ghép và đổ tại chỗ kết cấu bê tông cốt thép có gì khác nhau?
20. Dùng cẩu công-xon lắp dầm đeo thế nào?
21. Trình bày trình tự kéo cốt thép cường độ cao trụ (vĩnh cửu và tạm thời)?
22. Quá trình đổ bê tông của đoạn dầm nhịp biên trên đà giáo (cầu đúc hẫng)?
23. Biện pháp thi công nào để giảm bớt mất mát ứng suất cốt thép dự ứng lực?
24. Cấu tạo ống vòi voi?
25. Khi chưa lắp hệ mặt cầu thì giá 3 chân đi thế nào?
26. Trình tự hạ dầm bê tông xuống gối trong cầu đúc hẫng và đúc đẩy?
27. Để đảm bảo chất lượng bê tông khi đúc dầm cần làm gì?
28. Kích hạ dầm bê tông đặt ở đâu? Trình tự thao tác?
29. Vòi voi đổ bê tông có ngập vào bê tông không?
30. Các lực tác dụng khi tính toán ván khuôn?
31. Nguyên tắc tháo ván khuôn và trình tự tháo ván khuôn đáy dầm hẫng?
32. Tại sao khi sàng ngang lại dùng phương pháp keó trượt mà không kéo con lăn?
33. Tại sao khi đổ bê tông lại quy định chiều cao đổ tối đa là 1,5m?
34. ý nghĩa của việc bảo dưỡng bê tông?
35. Các nội dung tính ván khuôn gỗ?
36. Các biện pháp định vị khối hộp khi lắp công son khung T?
37. Cơ sở để chọn phương án thi công nhịp hợp lí?
38. Nội dung công tác thiết kế tổ chức thi công 1 công trình cầu?
39. Hoàn cảnh thi công Việt Nam đã dùng phương pháp thi công nào?
40. Tại sao thi công đổ tại chỗ số lượng dầm chủ ít, thi công lắp ghép số lượng dầm
chủ nhiều?
41. Những yêu cầu cơ bản về thi công bê tông trong nước?
42. Ngoài phương pháp dùng giá 3 chân lao dầm còn phương pháp nào khác
43. Biện pháp đưa dầm bê tông từ chỗ đúc lên xe goòng?
44. Khi đúc dầm tạo độ vồng ngược ra sao?
45. Ưu khuyết điểm của việc dùng khung cốt thép hàn và buộc?
46. Các cách đặt đặt cốt thép chủ trong dầm cốt thép thường?
47. Đặc điểm thi công lao lắp loại cầu dầm bê tông cốt thép và cầu dầm thép có gì
khác nhau?
48. Trong tính toán và chỉ đạo thi công người cán bộ kỹ thuật thường phải đặc biệt
quan tâm đến vấn đề gì để đảm bảo chất lượng và an toàn khi thi công lao lắp dầm bê
tông cốt thép?
49. Theo em trong điều kiện hiện nay ở nước ta thì phương pháp thi công nào là phù
hợp nhất?
50. Muốn cho lực kéo cầu càng nhỏ cấu tạo bàn trượt con lăn (xe rùa) không thay đổi
thì phải làm gì?
51. Có mấy loại neo cầu BTCT dự ứng lực?
52. So sánh lắp hẫng và đúc hẫng?
53. Trình bày cách thi công lắp ghép phần hẫng?
54. Keo Epoxy để làm gì? Cách thi công?
55. Tiêu chuẩn đánh giá hợp lý của tiến độ thi công, cách bố trí nhân lực? Căn cứ vào
đâu để lập tiến độ thi công?
56. Biện pháp đảm bảo chất lượng đổ bê tông hợp long dầm?
57. Tại sao khi chọn búa chỉ dựa vào năng lực xung kích và hệ số thích dụng bỏ qua

điều kiện độ chối của cọc?
58. Đóng cọc ván thép và đóng cọc chịu lực làm việc gì trước? Tại sao?
59. Việc chọn 1 phương pháp thi công căn cứ vào các yếu tố nào?
60. Lúc nào dùng phương pháp lao dọc trên đà giáo liên tục?
61. Vận chuyển dầm bê tông bằng goòng cần quan tâm gì nhất?
62. Thi công nhịp đeo sẽ làm trụ chịu nén lệch tâm rất lớn do cần cẩu, vậy có tính trụ
ở trường hợp này không?
63. Độ sụt bê tông là gì? để làm gì?
64. Cốt thép lò xo sau neo qủa trám để làm gì?
65. Các phương pháp thi công khung T, phạm vi sử dụng?
66. Thi công lắp gối quang treo thế nào?
67. Cách khống chế sai số thi công đầu mút khung T, nhiệm vụ của tổ đo đạc trong
quá trình thi công khung T.
68. Lấy 1 ví dụ về kết cấu dầm liên tục 3 nhịp để minh hoạ cách tính nội lực có xét
đến thi công?
69. Ưu khuyểt điểm của biểu đồ ngang tiến độ thi công?
70. Tháo dỡ trụ tạm lúc làm xong cầu thế nào?
71. Nếu không có giá ba chân thì chọn cách thi công nhịp thế nào?
72. Tại sao lại dùng trụ nổi mà không dùng trụ tạm?
73. Các biện pháp để giảm các mất mát DUL khi thi công kéo căng cốt thép trên bệ,
căng cốt thép trên bê tông.
74. Cấu tạo các kết cấu tạm phục vụ thi công và trình tự đưa dầm BTCT từ bãi đúc ra
vị trí nhịp trong đồ án.
75. Giải thích cách sàng ngang và hạ dầm BTCT giản đơn xuống gối trong đồ án. Có
biện pháp nào nữa không, so sánh các phương pháp.
76. Nguyên tắc chọn vị trí đặt neo quả trám trong dầm BTCT giản đơn kéo trước,
đoạn cốt thép kể từ neo đó đến đầu dầm có đặc điểm gì về cấu tạo và điều kiện chịu
lực.
77. Trình tự lắp các khối dầm trên đà giáo, bố trí các mối nối như thế nào? Tại sao?
Trình tự căng các bó cốt thép DUL trong đoạn kết cấu nhịp được lắp từng khối Trên
đà giáo như thế nào?
78. Trình tự tháo hạ đà giáo trong đồ án như thế nào là hợp lý?
79. Đối với kết cấu nhịp trong đồ án nếu đổi ngược cách thi công từ lắp ghép sang đổ
tại chỗ hoặc ngược lại thì có hợp lý hơn không? Tại sao?
80. So sánh biện pháp lao dọc dầm BTCT trên đà giáo với biện pháp dùng hệ nổi để
đưa dầm ra vị trí?
81. Cách lắp dầm đeo trong kết cấu nhịp có dầm đeo, giải thích cấu tạo gối kiểu quang
treo cố định và di động.
82. Bố trí kích và chồng nề khi hạ dầm BTCT giản đơn xuống gối như thế nào (Trên
các đỉnh trụ) .
83. So sánh dùng hệ pốc tích và biện pháp dùng kích với đường trượt ngang để đưa
dầm BTCT giản đơn theo hướng ngang rồi hạ xuống gối trên các đỉnh trụ.
84. Giải thích cấu tạo, tính năng và các bước thao tác của loại cẩu lao dầm BTCT giản
đơn dự định dùng trong đồ án của anh .
85. Cấu tạo và cách thi công chỗ hợp long của dầm liên tục.
86. Khi dùng hệ nổi trong khi thi công lao cầu làm thế nào để đưa hệ nổi từ bờ ra vị trí

nhịp giữa sông và cách điều chỉnh vị trí của hệ nổi trên sông?
87. Tại sao phải bảo dưỡng bê tông sau khi đổ bê tông. Quy định cụ thể của Qui trình
thi công về bảo dưỡng bê tông như thế nào? Giải thích?
88. Trình tự thi công trụ cầu khung T (đổ bê tông, đặt cốt thép DUL, kéo căng cốt
thép, đổ chất độn lấp lòng trụ).
89. Các biện pháp định vị các khối hộp khi lắp hẫng và bán hẫng kết cấu nhịp
BTCTDUL.
90. Biện pháp đảm bảo tiếp xúc khít giữa các khối hộp của kết cấu nhịp BTCTDUL
91. Cách bảo vệ các mấu neo khi thi công xon.
92. Trình tự thi công mối nối có dùng keo ê- pốc- xy.
93. Các biện pháp điều chỉnh độ lệch lúc lắp các đốt trên mặt đứng và mặt bằng.
94. Bố trí đo đạc như thế nào để liên tục kiểm tra vị trí của mỗi khối hộp trong quá
trình lắp ghép hoặc đổ bê tông hẫng từng khối?
95. Biện pháp thi công kết cấu nhịp siêu tĩnh trong đồ án của anh có ảnh hưởng gì đến
việc tính toán nội lực.
96. Cách tháo dỡ trụ tạm, móng trụ tạm, đà giáo sau khi thi công xong KCN .
97. Trong đồ án của anh đã dự định dùng những cần cẩu loại nào, có thể dùng ít hơn
được không? tại sao?
98. Biện pháp đảm bảo chất lượng đổ bê tông hộp dầm.
99. Giải thích trình tự đổ bê tông hẫng, cấu tạo, tính năng và các bước thao tác của các
thiết bị dùng trong khi đổ bê tông hẫng. Trong điều kiện nước ta nếu không có sẵn các
thiết bị đó thì có thể tự thiết kế thiết bị dùng tạm với cấu tạo như thế nào?
100. Giải thích cách bơm vữa để lấp lòng ống chứa cốt thép DUL trong đồ án. Cách
kiểm tra chất lượng công tác này.
101. Giải thích các chi tiết cấu tạo để định vị khối hộp đang lắp vào kết cấu nhịp đã
lắp trước đó trong khi chưa kéo căng xong các cốt thép DUL.
102. Trong đồ án của anh đã xét đến nội lực lớn nhất phát sinh lúc thi công kết cấu
nhịp tại các mặt cắt như thế nào. Lấy kết quả tại một mặt cắt bất kỳ để so sánh nội lực
tại mặt cắt đó lúc thi công và lúc sử dụng. Rút ra kết luận gì cụ thể.
103. Khi thi công hẫng kết cấu nhịp liên tục, kết cấu hẫng, kết cấu khung T có cần tạo
độ vồng ngược không (trong đồ án của anh). Cách tính toán và biện pháp thi công để
tạo độ vồng ngược (nếu có).
104. Đối với kết cấu có cốt thép căng trên bệ khi nào được phép tháo dỡ neo ngoài
tạm thời để truyền DUL từ cốt thép vào bê tông. Khi cắt đứt đoạn cốt thép thừa từ đầu
dầm đến bệ căng bằng mỏ hàn hơi cần phải chú ý đến vấn đề gì.
105. Nêu đặc điểm của vữa bê tông lấp khe nối các khối lắp ghép của kết cấu nhịp.
106. Giải thích trình tự lắp ghép cầu vòm chạy trên. So sánh cách lắp vòm trên đà giáo
giá vòm và cách lắp vòm với các dây neo không cần dùng giá vòm.
107. Trình tự hạ giá vòm.
108. Cách thi công mối nối keo dán kết hợp với tạo dự ứng lực ép khít khe nối.
109. Biện pháp điều chỉnh nhân tạo ứng lực khi thi công các kết cấu nhịp BTCTDUL
hệ siêu tĩnh.
110. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của cần cẩu (hệ dây thiên tuyến) để thi công lắp
cầu nhiều nhịp.
111. Cơ sở chọn cốt thép DƯL bó xoắn 7 sợi hoặc thanh cường độ cao?
112. Cấu tạo, tính toán, thi công neo tạm cốt thép DƯL trong cầu đúc hẫng?
  


Từ khóa: utc2 tài liệu, utc2 training, thư viện utc2, thuvienutc2, utc2, utctraining