Bài giảng Lập dự toán công trình - TS. Nguyễn Quốc Hùng

Khái niệm dự toán công trình:

Là dự kiến tính toán giá trị của công trình trước khi thi công xây dựng. Được lập dựa trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kĩ thuật. Hoặc theo các bản thiết kế bản vẽ thi công.
Có thể hiểu nôm na rằng tính toán những chi phí cho việc thi công công trình. Các khoản như: chi phí vật liệu, tính lương,…

Mục đích của việc lập dự toán:

Giúp cho chủ đầu tư biết được khoản ngân sách mình sẽ phải chi ra. Khi xây dựng lên công trình hoặc hạng mục công trình mình mong muốn.
Xác định căn cứ để xét chọn nhà thầu, thương thảo ký kết hợp đồng, phê duyệt dự án đầu tư. Sử dụng làm căn cứ để thẩm tra, thẩm định, thanh toán…

Nguyên tắc xác định Dự toán

+ Tính đúng, tính đủ không trùng lặp chi phí.
+ Các nội dung chi phí phù hợp và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước.
+ Lập theo mặt bằng giá tại thời điểm lập dự toán.
+ Lập các bảng gọn gàng, rõ ràng để người khác có thể đọc và hiểu nhanh. Có rất nhiều những phần mềm dự toán miễn phí bạn có thể sử dụng.
Hãy tham khảo một số phần mềm như phần mềm dự toán Eta, F1… Với những cập nhật về định mức, giá vật liệu, các thông tư... một cách mới nhất


Nội dung bài giảng " Lập dự toán công trình" do TS. Nguyễn Quốc Hùng biên soạn gồm có 3 chương: 
Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về dự toán, 

Chương 2 - Những dữ liệu dùng để lập dự toán và 

Chương 3 - Bảng tiên lượng. Mời các bạn tham khảo!