Lập trình VBA cho người mới bắt đầu - UTC2 tài liệu

Trong đợt tái bản lần 4 này, tác giả một lần nữa đã biên soạn lại cuốn sách và có cập nhật, bổ sung thêm một số nội dung mới liên quan đến Excel 2007-2010. Nội dung cuốn sách sẽ dẫn dắt người đọc từ những kiến thức cơ bản cần thiết cho người mới như, cách ghi macr, sử dụng cửa số lập trình Microsoft Visual Basic for Applications (MVB), khai báo biến và các kiểu giá trị của biến, các loại đối tuowngjt rong VBA, cách xây dựng hàm và thủ tục, cách sử dụng các mã lệnh và các lệnh điều khiển, tìm lỗi và cách xử lý lỗi, lập trình sự kiện, sử dụng các điều khiển nâng cao, phương pháp tối ưu mã để tăng tốc chương trình và nhiều ví dụ ứng dụng trong thực tế,....[ads-post]

MỤC LỤC SÁCH:
Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ VBA
Chương 2: GHI VÀ THỰC HIỆN MACRO
Chương 3: CÁCH THỰC HIỆN MỘT MACRO ĐƠN GIẢN
Chương 4: CỬA SỔ SOẠN THẢO CODE VBA
Chương 5: LÀM VIỆC VỚI TẬP TIN CHỨA MACRO
Chương 6: ƯU, NHƯỢC ĐIỂM CỦA CHỨC NĂNG TỰ GHI MACRO
Chương 7: ĐỐI TƯỢNG LẬP TRÌNH VBA CÙNG VỚI PHƯƠNG THỨC, THUỘC TÍNH CỦA CHÚNG
Chương 8: MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN TRONG EXCEL
Chương 9: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN TRONG VBA
Chương 10: SỬ DỤNG TRỢ GIÚP TRONG VBA
Chương 11: THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC MVB
Chương 12: PHƯƠNG PHÁP TỰ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
Chương 13: SỬ DỤNG VÀ XÂY DỰNG HÀM TRONG VBA
Chương 14: HỘP THOẠI TRONG VBA
Chương 15: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN
Chương 16: KỸ THUẬT XỬ LÝ LỖI
Chương 17: LẬP TRÌNH SỰ KIỆN TRONG EXCEL
Chương 18: CÁC VÍ DỤ VỀ LẬP TRÌNH VBA
Chương 19: TỐI ƯU MÃ VÀ TĂNG TỐC TRONG VBA
Chương 20: SỬ DỤNG CÁC ĐIỀU KIỂN NÂNG CAO (CONTROLS) TRONG EXCEL

DOWNLOAD

Bình luận

0 Nhận xét